Hypotheek

Verzekeringen

Schadeverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Levensverzekering

Kredieten

Sparen-beleggen

Oudedagsvoorziening

 


 Hypotheek

 

Hoeveel kan ik lenen om mijn droomhuis te kopen?

Vaak kunnen wij bij het 1e hypotheekgesprek u al meegeven wat u ongeveer kunt lenen en welke maandlasten u kunt verwachten. Factoren die een rol spelen zijn:

 • Hoe lang de rente wordt vastgezet
 • De hoogte van de rente
 • Uw andere financiële verplichtingen, van een doorlopend krediet of alimentatieverplichtingen. Die verlagen het maximum
 • De hoogte van uw bruto inkomen (of bij ouderen: pensioeninkomen)

Bij flexwerkers, seizoenarbeiders en zelfstandigen wordt gerekend met het gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar met als maximum de hoogte van het inkomen van het laatste jaar als deze lager is dan het gemiddelde.

Terug naar boven

 


 

Hoeveel kost een hypotheek voor mij per maand?

 De maandlasten zijn afhankelijk van meerdere factoren:

 • De hoogte van uw inkomen
 • De woz-waarde van de woning
 • Of u de gehele hypotheek moet aflossen
 • De rentestand
 • Bijkomende premies ter afdekking van het risico van overlijden arbeidsongeschiktheid
 • Werkeloosheid

Al deze factoren spelen een belangrijke rol. Vaak kunnen wij bij het eerste adviesgesprek u al een beeld geven van wat u kunt lenen en een benadering van de maandlasten geven.

Terug naar boven

 


 

Welke hypotheekvormen zijn er? 

De annuïteitenhypotheek 

Deze is momenteel erg actueel. Sinds 1 januari 2013 moet u namelijk uw nieuwe hypotheek in 30 jaar volledig en ten minste annuïtair aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.

Omdat u moet aflossen op uw schuld, neemt ook de te betalen rente af. Minder rente betekent echter ook minder hypotheekrenteaftrek en dus minder fiscaal voordeel. Hierdoor zullen uw netto maandlasten geleidelijk toenemen. 

De lineaire hypotheek 

Ook deze is momenteel erg actueel. Ook deze hypotheek voldoet nog aan de nieuwe eisen van 1 januari 2013 om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.

U lost in 30 jaar uw hele hypotheek af met dezelfde vaste aflossingen. Het aflossingsbedrag blijft hetzelfde, maar de te betalen rente neemt af. Per saldo zullen uw netto maandlasten geleidelijk afnemen. 

De (bank)spaarhypotheek, beleggingshypotheek en aflossingsvrije hypotheek 

Deze hypotheekvormen zijn alleen nog te sluiten voor mensen die vóór 1 januari 2013 al een hypotheek hadden. Er wordt niet afgelost, maar behalve bij de aflossingsvrije hypotheek wordt er naast de hypotheek middels sparen en/of beleggen een bezit opgebouwd waarmee pas op de einddatum de hypotheek deels of volledig wordt afgelost.  

Terug naar boven

 


 

Is onafhankelijk hypotheekadvies beter en goedkoper? 

De prijs voor hypotheekadvies zit sinds 1 januari 2013 niet langer opgesloten in de hypotheek zelf. U verrekent die nu apart. Hoe belangrijk is die adviesprijs bij uw keuze voor een hypotheekadviseur?

Uit onderzoek van een hypotheekketen is gebleken dat u als klant goedkoper uit bent bij onafhankelijke hypotheekadviseurs, zoals wij. De advieskosten zijn bij een bank soms misschien lager, maar de hypotheekkosten in de jaren daarna vallen vaak hoger uit. 

Bredere vergelijking

Ook een vergelijkingssite heeft onderzoek gedaan naar het hypotheekadvies. Daar kwam uit dat de kwaliteit van het advies bij een bank minder is dan bij intermediairs. Banken adviseren uitsluitend over hun eigen producten, terwijl onafhankelijke adviseurs hypotheken van verschillende banken en verzekeraars in het advies betrekken. Hypotheekadviseurs van grote banken laten bovendien vaker zaken onbesproken, zoals de bijleenregeling, de verhuisregeling en rentekorting. 

Kritisch zijn

Wilt u een breed en onafhankelijk advies of bent u bij voorbaat tevreden met een beperkt aanbod? Ga na hoeveel u werkelijk kwijt bent aan kosten, ook na het afsluiten. Als u wilt weten wat onze hypotheekadvisering inhoudt en wat u kunt verwachten, neem dan contact op met ons kantoor. Wij geven graag openheid van zaken. 

Terug naar boven

 


 

Mijn rentevastperiode loopt af. Wat moet ik doen?

 De rente van uw hypotheek staat meestal voor een bepaalde periode vast: 1 jaar, 5, 10 of zelfs 20 jaar. Als deze periode afloopt, krijgt u hierover bericht van de geldverstrekker. Vervolgens gaat u met uw hypotheekverstrekker nieuwe afspraken maken omtrent de hoogte van de rente en de periode waarvoor u deze rente vast wilt zetten. Wij helpen u hierbij. Vaak is dit ook het uitgelezen moment om uw gehele hypotheek door te lichten. 

Terug naar boven

 


 

Verzekeringen

Schadeverzekering

 

Wie vergoedt mijn autoschade van een onbekende dader?

U heeft uw auto geparkeerd en gaat de stad in. Als u terugkomt, ziet u een deuk in het portier. Wie heeft dat veroorzaakt? Of: u wordt aangereden door een auto en de bestuurder is onverzekerd. Wie betaalt dan de schade?

Als u verkeersschade oploopt door een onbekend of onverzekerd motorrijtuig, kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Autoverzekeraars betalen allemaal een bijdrage aan het Waarborgfonds, zodat deze onverzekerde schade kan vergoeden. In 2012 ontving het Waarborgfonds 48.463 claims en keerde het 59 miljoen euro uit. Het merendeel van de claims (96 procent) en de uitbetaalde schade (83 procent) houdt verband met ‘doorrijden na schade’, waarbij de dader onbekend is.

Checklist

Veel Nederlanders weten niet waarvoor ze precies bij het Waarborgfonds terechtkunnen en welke voorwaarden daarvoor gelden. Het Waarborgfonds heeft daarom de website schadezonderdader.nl gelanceerd. Hier kunt u met een simpele checklist nagaan of uw schade voor vergoeding door het fonds in aanmerking komt.

Autoverzekering

Helaas komt u niet altijd in aanmerking voor een schadevergoeding door het Waarborgfonds. Dan is het prettig als u kunt terugvallen op een goede autoverzekering. Een snelle schadeafwikkeling is dan minstens zo belangrijk als aantrekkelijke premies en goede voorwaarden.

Terug naar boven

 


 

Hoe kan het juiste te verzekeren bedrag voor een inboedelverzekering worden bepaald?

Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw)waarde van de inboedel. Verzekeraars hanteren een inboedelwaardemeter waarmee het te verzekeren bedrag eenvoudig kan worden berekend.

Terug naar boven 

 


 

Moet ik een aparte verzekering afsluiten voor mijn computer?

De inboedelverzekering biedt meestal een beperkte dekking voor kostbaarheden. Vaak is apparatuur meeverzekerd tot een maximumbedrag. Controleer dus goed of dat bedrag voor u voldoende is. Zo niet, dan kunt u een aanvullende kostbaarhedenverzekering afsluiten of een aanvullende verzekering voor uw computerapparatuur. Vraag ons naar de voor u voordeligste oplossing. 

Terug naar boven

 


 

Zijn kostbaarheden alleen onder een kostbaarhedenverzekering verzekerd?

Nee, ook onder een inboedelverzekering bestaat er dekking, meestal echter tot een maximum bedrag. Boven dat bedrag bestaat er dus geen recht op schadevergoeding. Daarnaast geldt de inboedelverzekering in beginsel slechts binnenshuis terwijl de kostbaarhedenverzekering Nederland-, Europa- of werelddekking kent. Ten slotte zijn de verzekerde schadeoorzaken onder een inboedelverzekering veel beperkter dan onder een kostbaarhedenverzekering.

Terug naar boven

 


 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

 

Kan mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering niet goedkoper?

 Ja. In veel gevallen kan uw AOV een stuk goedkoper. Veel maatschappijen hebben de premies de laatste jaren verlaagd. Veel maatschappijen bieden de eerste 3 jaar behoorlijke korting op de premie. Bij goede gezondheid kan het lonen om hiervan te profiteren door over te stappen.

 De beste aov-verzekering is: 

 • Met een korte wachttijd,
 • Een uitkering tot pensioendatum
 • Met een uitkering die jaarlijks wordt verhoogd 

 Maar: dit blijft een aanslag op uw portemonnee. Met deze criteria kunt u echter ook spelen om toch tot een aanvaardbare aov-verzekering te komen in plaats van maar helemaal niets af te sluiten. Want dan is de bijstand uw enige vangnet… Wij helpen u graag verder.

Terug naar boven

 


 

Heb ik als ondernemer recht op een wettelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid?

 In principe niet. Immers: u bent verantwoordelijk voor uw eigen inkomen. Echter als ondernemer kunt u in sommige gevallen aanspraak maken op de bijstand. Dit is echter slechts mogelijk voor ondernemers die: 

 • Geen koopwoning bezitten
 • Geen aanvullend inkomen van een partner hebben
 • Geen substantieel eigen vermogen hebben 

 Terug naar boven

 


 

Heeft de verzekeraar een acceptatieplicht? 

Nee, de verzekeraar hoeft u niet per definitie te accepteren. Bij de aanvraag van een AOV dient u altijd enkele medische vragen te beantwoorden. Afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van het gekozen verzekerd bedrag kan een keuring onderdeel uitmaken van het aanvraagtraject. Als u iets mankeert, dan wordt dit uitgesloten of geaccepteerd tegen een hogere premie. U kunt voor uzelf de dekking beperken tot alleen dekking bij ongevallen en ernstige ziektes als kanker, hartaanval en hersenbloeding. Komt u net uit loondienst, dan kunt u zich ook aanmelden bij het uwv.

Terug naar boven

 


 

Welk verzekerd bedrag is passend voor mij? 

De verzekeraars stellen een maximum aan de hoogte van het verzekerd bedrag. Over het algemeen genomen mag u niet meer dan 80% van uw gemiddeld (bruto) inkomen verzekeren. 

Sommige verzekeraars kijken naar de lasten die u heeft. Samen met een adviseur brengt u uw vaste en variabele lasten in kaart. Op basis van deze gegevens (en een eventueel aanvullend inkomen van uw partner), bepaalt u de gewenste hoogte van het verzekerd bedrag.

Terug naar boven

 


 

Wat is een eigen risicoperiode? 

Dit is de periode van arbeidsongeschiktheid waarover u geen uitkering vanuit de verzekeraar ontvangt, maar deze financiert vanuit uw eigen vermogen. U bepaalt zelf welke periode u voor eigen rekening neemt. Bij veel verzekeraars kunt u kiezen voor een periode oplopend van 14 dagen tot 2 jaar. Uiteraard is de premiehoogte afhankelijk van uw uiteindelijke keuze.

Terug naar boven

 


 

Welk arbeidsongeschiktheidscriterium moet ik kiezen? 

Het criterium dat de verzekeraar hanteert om de mate van uw arbeidsongeschiktheid vast te stellen is een cruciaal onderdeel van uw AOV . U heeft 3 keuzes:  

 • Beroepsarbeidsongeschiktheid: u ontvangt een uitkering als u niet meer in staat bent uw eigen beroep uit te oefenen.
 • Passende arbeid: u ontvangt een uitkering als u uw beroep niet meer kunt uitvoeren waarbij ook gekeken zal worden of u geen andere werkzaamheden kunt uitvoeren die passend zijn bij uw opleiding en werkervaring. 
 • Gangbare arbeid: hierbij wordt gekeken welke werkzaamheden u medisch gezien nog kunt verrichten. Hierbij wordt geen rekening gehouden met uw opleiding, eventuele werkervaring en eigen beroep. 

 De kans op een uitkering neemt sterk af naarmate u kiest voor passende, dan wel gangbare arbeid.  

 Een goede AOV is een verzekering die uw (gezins)inkomen veilig stelt. Ons advies is daarom om altijd te kiezen voor beroepsarbeidsongeschiktheid.

Terug naar boven

 


 

Wat is indexering? 

Geld wordt elk jaar minder waard. Wat vandaag voldoet, voldoet over 10 of 20 jaar dus niet meer. Indexering wil zeggen dat een bedrag elk jaar iets hoger wordt, om het waardeverlies te compenseren. Dat geldt ook voor verzekerde bedragen en uw pensioen.

Een indexering is in veel gevallen te adviseren. U heeft hier echter nog een keuze te maken:  

 • samengestelde indexatie (verzekerd bedrag + uitkering)
 • enkelvoudige indexatie (uitkering) 

In het 1e geval worden zowel het verzekerd bedrag als de uitkering jaarlijks verhoogd. In het 2e geval wordt uitsluitend de uitkering ieder jaar verhoogd.

Let op: bij de samengestelde indexatie stijgt zowel het verzekerd bedrag als de premie. Dit kan leiden tot onnodig hoge verzekerde bedragen en dito premie.

Terug naar boven

 


 

Levensverzekering

 

Wat te doen na het overlijden van mijn partner? 

Als u bij ons een abonnement heeft, dan heeft u recht op een aantal uur gratis dienstverlening. Wij helpen u op weg met wat er gedaan moet worden. U krijgt hulp bij vragen als:

 • Heb ik recht op nabestaandenpensioen via de overheid (ANW)?
 • Heb ik recht op partnerpensioen vanuit de dienstbetrekking van mijn partner?
 • Heb ik een hypotheek met een levensverzekering?
 • Wil/moet ik aflossen en zo ja op welk leningsdeel?
 • Zijn er nog individuele levensverzekeringen?
 • Worden eventuele lopende leningen afgelost?
 • Wat doe ik met de lijfrentepolis van mijn partner?

Terug naar boven 

 


 

Wat kost een begrafenis of crematie? 

De kosten van een begrafenis of crematie zijn sterk afhankelijk van uw eigen wensen rond uw uitvaart.

Een uitvaart met weinig bijzonderheden kost al snel zo'n 7.000 tot 10.000 euro. Als u deze kosten van uw begrafenis of crematie niet zelf kunt dragen, is uw uitvaart verzekeren een goede oplossing.

Tip: check regelmatig of het verzekerd kapitaal nog wel voldoende is.

Terug naar boven

 


 

Welke uitvaartverzekeringen past bij mij? 

Er zijn natura uitvaartverzekeringen waar de uitvaartverzekeraar alles voor u regelt. U kunt er ook voor kiezen om een kapitaal in handen te krijgen. U kunt dan zelf kiezen door wie u de uitvaart laat verzorgen. Ook zijn er combinaties mogelijk. Een deel diensten en een deel kapitaal. Ook is er nog de natura sommenverzekering. U kiest zelf de uitvaartverzorger en declareert de kosten bij de verzekeraar. U kunt alleen kosten van de uitvaart declareren.  

Terug naar boven

 


 

Valt een begrafenis of crematie in het buitenland binnen mijn verzekering? 

Een uitvaart in het buitenland brengt veel extra kosten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de reiskosten en de kosten van de uitvaart ter plaatse. Daarom valt een begrafenis of crematie in het buitenland buiten uw standaarddekking. Deze extra kosten kunt u echter wel apart meeverzekeren. 

Terug naar boven

 


 

Kredieten

 

Kan de rente op rood staan, op mijn doorlopend krediet en mijn creditcard niet minder? 

Het maximum rentepercentage (ook wel: kredietvergoedingspercentage) dat een kredietverstrekker mag vragen is de wettelijke rente plus een verhoging van 12 procent. De huidige wettelijke rente, die geldt vanaf 1 juli 2012, is 3 procent. 

De maximale rente die aan u doorberekend mag worden is dus 3 + 12 = 15 procent. Vooral bij postorderkredieten, kaartkredieten en roodstand op de bankrekening wordt vaak een hoog rentepercentage in rekening gebracht. Ook is de rente op kleine kredieten vaak hoger. 

Heeft u een van bovenstaande kredieten of meerdere kleine kredieten, maak dan eens een afspraak. De kans is groot dat wij een veel lagere rente voor u kunnen regelen.

Terug naar boven

 


 

Kan ik mijn krediet oversluiten? 

Bij een doorlopend krediet kan dit kosteloos. Bij een persoonlijke lening zijn er wel vaak kosten aan verbonden.  

Terug naar boven

 


 

Sparen-beleggen

 

Hoe bouw ik vermogen op om straks mijn droom waar te maken? 

Vermogen kunt u opbouwen door te sparen tegen variabele rente óf tegen een vaste rente in deposito’s. 

U kunt ook kiezen om te beleggen door een eenmalige en/of maandelijkse inleg in beleggingsfondsen, trackers of uw geld in beheer te geven bij een vermogensbeheerder.

Soms kunnen garantiepolissen nog een oplossing zijn. U kunt bij ons terecht voor een oplossing op maat.

Kiest u voor beleggen, dan adviseren wij bij wie u in welk risicoprofiel past. Ook daarna kunnen we u begeleiden. Dan houden wij in de gaten of uw wens wel gerealiseerd wordt.

Terug naar boven

 


 

Is het verstandig om mijn spaargeld te gebruiken om (een deel van) mijn hypotheek af te lossen? 

Stel dat u voldoende buffer heeft opgebouwd voor onvoorziene zaken. Dan kan het voordelig zijn om het extra spaargeld dat u bovenop die buffer heeft, te gebruiken voor aflossing van uw hypotheek.

Zeker als de rente die u ontvangt op uw spaartegoed laag is en u een vermogensrendementsheffing van 1,2% moet betalen. In dat geval kan aflossen inderdaad lucratief zijn, omdat u al gauw meer kwijt bent aan uw hypotheekrente dan dat uw spaargeld u oplevert.

Terug naar boven

 


 

Hoe veilig is geld op een spaarrekening? 

De overheid garandeert op basis van het depositogarantiestelsel € 100.000,- per depositohouder (spaarder) per bank. Dus beneden dat bedrag is spaargeld veilig bij een in Nederland gevestigde bank die een vergunning heeft van De Nederlandsche Bank (DNB). Bij grotere bedragen kan het verstandig zijn om spaargeld over meerdere banken te spreiden. 

Terug naar boven

 


 

Hoeveel buffer heb ik nodig? 

Wij raden u aan een reserve of een buffer te hebben voor onverwachte uitgaven.

Denkt u aan een wasmachine of tv die vervangen moet worden, of dure reparaties aan uw auto. Hoe groot uw financiële reserve ongeveer moet zijn, kunt u berekenen met de Bufferberekenaar: http://www.nibud.nl/sparen-vermogen/sparen/financiele-buffer.html

Terug naar boven

 


 

Welke perioden zijn er mogelijk bij een termijndeposito? 

De mogelijkheden zijn per bank verschillend en kunnen variëren van een maand tot 5 of zelfs wel 10 jaar.

Hoe langer de vaste termijn is, hoe hoger de rente die over het depositobedrag wordt vergoed.

Terug naar boven

 


  

Wat is een achtergesteld deposito? 

De term ‘achtergesteld’ geeft aan dat u als laatste aan de beurt bent om uw geld terug te krijgen in geval van een faillissement van een financiële instelling. Dat betekent dat het risico op een achtergesteld deposito groter is dan op een normaal deposito. Daarom levert een achtergesteld deposito vaak meer rente op dan een regulier deposito.

Terug naar boven

 


 

Oudedagsvoorziening

 

Heb ik straks nog wel een goed pensioen? 

Er is een aantal redenen naast werkverandering en scheiding dat de kans groot maakt dat u lang niet uw gewenste 70% gaat halen.

Het pensioensysteem is een aantal jaar terug gewijzigd  van een eindloonregeling  naar een middelloonregeling: u bouwt niet meer 70% op van uw laatst verdiende salaris maar van het gemiddelde salaris.

Als u toch met 65 jaar wilt stoppen, houdt dan rekening met de verhoging van de aow-leeftijd.

Daarnaast zijn er problemen bij de pensioenfondsen. Het gevolg van de financiële crisis is dat veel pensioenfondsen er meestal niet voor kunnen zorgen dat uw pensioen de komende jaren wordt verhoogd (geïndexeerd).

U kunt zelf nagaan hoe uw pensioen ervoor staat op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Vindt u dat lastig en/of wilt u een aanvullend pensioenadvies, maak dan een afspraak.

Terug naar boven

 


 

Mijn AOW gaat later in. Hoe overbrug ik de periode tot ik AOW ontvang? 

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunt u tijdelijk minder inkomen hebben. Dat kan als uw VUT of vergelijkbare (particuliere) regeling stopt of lager wordt vóór u AOW krijgt.

U kunt dan een overbruggingsuitkering krijgen vanaf uw 65e verjaardag tot de dag waarop uw AOW ingaat. De overbruggingsuitkering is een uitkering op minimumniveau (net zoals de bijstand) en u moet aan een aantal voorwaarden voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.

De overbruggingsuitkering gaat in op 1 oktober 2013 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. Bent u 65 geworden in 2013 of wordt u 65 in 2013? Dan ontvangt u begin oktober 2013 een brief van de SVB als u mogelijk aan de voorwaarden voldoet.

Meer informatie vindt u op de website van de SVB.

Terug naar boven

 


 

Mag ik met mijn AOW werken? 

De AOW is een basispensioen voor iedereen die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het maakt niet uit of u daarnaast andere inkomsten heeft. Als u na uw pensionering doorwerkt, verandert uw AOW-pensioen niet. 

Terug naar boven

 


 

Heb ik als nabestaande altijd recht op een Anw-uitkering? 

Nee, u heeft als nabestaande alleen recht op een Anw-uitkering als u voldoet aan 1 van onderstaande voorwaarden: 

 • Als u geboren bent vóór 1 januari 1950
 • Als u geboren bent na 1 januari 1950 én een kind jonger dan 18 jaar moet verzorgen
 • Als u ten minste 45% arbeidsongeschikt bent verklaard

Terug naar boven 

 


 

Kan ik shoppen met mijn expirerende lijfrente? 

Als uw lijfrente afloopt (expireert) doet u er goed aan ons in te schakelen om bij meerdere aanbieders een offerte op te vragen en niet direct te kiezen voor de partij waar u de lijfrente had ondergebracht.

U zult zien dat er zeker verschillen in het aanbod zitten. Wij geven u graag een goed advies over uw expirerende lijfrenteverzekering.

Terug naar boven

 

Zoek op deze site:

Bezoekadres

Vooreiland 9 
1671 HN, Medemblik
 T. 0227 549070
 M. 06 53949371
 E. info@pdewinter.nl